Solpaneler, batterilagring och fasbalansering.

Installera solpaneler, laddstolpar och lösningar med batterier. Vi hjälper villaägare, kommersiella fastigheter och bostadsrättsföreningar med den bästa lösningen utifrån byggnadens förutsättningar.

Energi­effektivisering­ för framtiden

Solpaneler, smarta system, fasbalansering, batterilagring, stödtjänster till Svenska kraftnät, bidrag och skattereduktion – beroende på hustyp, ägarform och investeringshorisont finns det många lösningar att producera, lagra och sälja el. Solwej är uppdaterade kring teknik, skatter, bidrag och energipolitik. Vi hjälper dig installera en framtidssäkrad lösning.

Installation av solpaneler och laddstolpar

Fasbalansering och batterilagring

Rådgivning kring teknik och möjligheter

Intresserad av dina möjligheter med solpaneler?

Hör av dig till oss